Nei til ulvefelling

mandag 10. januar 2011

Det norske bestandsmålet for ulv ble nådd i 2010. Dette er første gang målet er oppnådd etter at Stortinget i 2004 fastsatte at Norge skal ha tre ynglinger årlig innenfor det særskilte forvaltningsområdet for ulv. Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold) har dermed i henhold til forskrift myndighet til å fatte vedtak om jakt eller ikke jakt. Pr. 31. desember 2010 var det tre familiegrupper og to revirmarkerende par innenfor forvaltningssonen

– Det er ikke noe stort behov for å felle ulv i Norge, og vi er sterkt i mot enhver bestandsreduksjon innenfor forvaltningsområdet nå. For det første er bestanden på utryddelsens rand. For det andre vet vi at det skal lite til for at bestanden blir funksjonelt utryddet igjen slik som i 2007. For det tredje er forvaltningsområdet for ulv uten de store konfliktene i og med at det nærmest er sauetomt, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Arne Flor.


– Det viktige nå må være å sikre at bestanden opprettholdes i årene framover. Når bestandsmålet ligger så lavt som tre ynglinger årlig sier det seg selv at man må ha en sikringsbuffer. Pr. 31. desember var det dessuten tvil om at lederparene i to av de tre familiegruppene er intakt slik at yngling neste sesong er høyst usikkert. Dette er hensyn som omfattes av forvaltningsforskriften der det bemerkes at rovviltnemnden skal sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...