Ulvejakt – som å jakte på fjellrev

tirsdag 15. februar 2011

Miljøverndepartementet besluttet 14. februar å tillate jakt på tre ulver i Hedmark. Dette er i tråd med rovviltnemndens vedtak og jakten kom i gang 15. februar. Unntatt fra jaktomådet er den såkalte forvaltningssonen for ulv. I tillegg nedfelte departementet en buffersone i deler av Rendalen og Stor-Elvdal utenfor forvaltningsområdet for å skjerme et genetisk verdifullt ulveindivid.

– Det er en svært trist avgjørelse av Miljøverndepartementet, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.  – Særlig med tanke på at ulvebestanden er på utryddelsens rand – vi har kun et trettitalls individer. Det er nesten så man ikke tror det man ser. At man på presumptivt ansvarlig hold ønsker å skyte vekk 10 % av en norsk artsbestand på rundt tretti individer. Det kan sammenlignes med å iverksette jakt på fjellrev – og når sant skal sies ville det ikke lenger overraske oss om dette departementet ville finne på noe slikt også. De har åpenbart lagt til grunn at begrepet biologisk mangfold handler om å opprettholde bestander på noen titalls individer av hver art her i landet. Framtiden ser derfor ytterst mørk ut, og det er vanskelig å se hensikten med den nye naturmangfoldloven etter dette.

Et par økoturismebedrifter har etablert seg i osdalsulvenes revir og drar nytte av ulvenes tilstedeværelse. Foreningen Våre Rovdyr ønsket at disse bedriftenes inntektsgrunnlag skulle skjermes og omsluttes av ovennevnte buffersone. Det er for øvrig allerede lagt opp til et større arrangement her i begynnelsen av mars med bl.a. sporing av ulv. Miljøverndepartementet valgte imidlertid ulvejakt i dette området framfor hensynet til næringen. Hannen i den tidligere osdalsflokken ble da også skutt allerede første jaktdag i tråd med departementets ønsker. Det nye paret som overtok store deler av det gamle reviret vil sannsynligvis også bøte med livet.

– Det viser med all tydelighet at det er forskjell på folk her i landet. Har du en sau eller to strekker Miljøverndepartementet seg langt for å imøtekomme ønsker og pengekrav, mens en framtidsrettet virksomhet tuftet på naturmangfold og intakte økosystemer får et spark i baken. Vår tillit til dette departementet er rimelig tynnslitt, sier Flor.

Miljøverndepartementets avgjørelse

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...