Lisensjakt og dyrevern

mandag 21. februar 2011

Lisensjakten på ulv i Hedmark endte med skadeskyting av to av de tre individene på kvoten. Mange stiller nå spørsmålstegn ved lisensjaktordningen når det gjelder ulv, og ikke minst jegernes kompetanse i sakens anledning.


– Å skadeskyte to av tre ulver må vel være en slags rekord i jaktudugelighet, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

– Men det er kanskje ikke så overraskende. Lisensjakt på ulv er en konstruksjon som er helt uegnet som virkemiddel. Vi må tro at de fleste jegere har vanskelig for å akseptere å delta i en jaktutøvelse som har som formål å skyte vekk 10 % av en norsk bestand på rundt 30 individer. Det bekreftes da også av det relativt begrensede antallet jegere som skaffet seg lisens. Fylkesmannen som administrerer jakten står nok dermed igjen med et utsilt jegerkorps med betydelige innslag av regelrette ulvehatere eller slette holdninger til jaktutøvelse generelt. Eksempelvis var en av ulvene tydeligvis påskutt bakfra, noe som er et klart brudd på alle jaktetiske regler.

Åpning for jegerdeltagelse i form av lisensjakt er bl.a. begrunnet med behovet for større aksept for ulv blant jegere og distriktsbefolkning generelt for dermed å dempe det ulovlige jakttrykket. En lignende argumentasjon ligger også bak lisensjakten på ulv i Sverige.

– Vi stiller oss sterkt tvilende til en slik sammenheng. Det betyr i så fall at man fra offentlig hold uttrykker sterk mistillit til både jegere og lokalbefolkning – at dette er lag av samfunnet som ikke aksepterer lover og regler som ikke passer dem. Vi tror ikke at folk flest blir kjeltringer over natten. Ulovlig jakt på ulv og andre dyr utføres i stor grad av personer som uansett feller dyr på tvers av alle regler uavhengig om det er arter med jakttid eller ikke.

– Vi mener at det er helt uforsvarlig å skyte vekk så mye ulv som Norge gjør tatt i betraktning at arten er nær utryddelse. Men dersom myndighetene likevel anser at det er et behov i visse tilfeller, så får man heller benytte seg av sitt eget apparat i Statens naturoppsyn e.l. for å forsøke å forhindre tilsvarende tilstander som under lisensjakten i Hedmark, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...