Eiendomsretten til dyrelivet

torsdag 31. desember 1992

Ingen "eier" dyrelivet mer enn andre. Yngletidsfredning, rovfuglvern og forbud mot giftbruk er forvaltningsvedtak som lenge har provosert jegere, men dette er i dag en realitet fordi naturens produktivitet og artsrikdom – hele befolkningens naturarv – skal bevares.

Viggo Ree: Eiendomsretten til dyrelivet (pdf)

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...