Ulven - farligst i fantasien

søndag 02. desember 2001

Av Viggo Ree

Spørsmålet om ulven er farlig eller ikke opptar mange i dag. Særlig i Norge. Gjennom mediene blir ulvens forhold til oss mennesker hyppig behandlet. Er svensker farlige for oss nordmenn? Nei, vil de fleste si - til tross for at det finnes eksempler på at svensker har drept nordmenn. En kom endog over grensen og drepte flere i vårt land. Grensehandelen ble ikke begrenset av den grunn. Er ulven farlig? Er storfeet farlig? Når det kommer forespørsler om hvorvidt disse artene er farlige for mennesker, er svaret også i utgangspunktet nei. Men det finnes alltid unntak. Mange dyrearter kan under helt spesielle omstendigheter angripe folk. Dette har naturvernorganisasjonene understreket gang på gang. Tar man utgangspunkt i statistikken, har okser og kuer drept mye folk i Norge i løpet av 1900-tallet. I samme tidsrom har ikke gråbein drept noe menneske i vårt land, men norske jegere har drept over 1000 gråbein.

Les mer (pdf)

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...