Ulveslakt i Østerdalen i 2005

torsdag 06. januar 2005

Pressemelding 25.01.2005

Pressemelding 16.01.2005        Kart - jaktområde

Pressemelding 06.01.2005        Fra barnas synsvinkel

Den skrittvise fordrivelsen

Og så til rettsak


Klikk på link og se film av en av de to ulvene i Koppangreviret (begge skutt pr. januar 2005), filmet av Arne Flor på Storsjøen i februar 2003.
Quicktime film (390 Kb) © – med ulvehyl


  

03.03.2005: Slektskap og innavl i ulvestammen (pdf-fil)

02.03.2005: Flår Koppang-tispa for åpen scene. Se henne levende her

25.02.2005: Den tragiske ulvejakta

23.02.2005: Stevner staten for ulvejakt

16.02.2005: Ulvebestanden hardt rammet av innavl

10.02.2005: Skutte ulver på utstilling

02.02.2005: Saksøker staten etter ulvejakt

01.02.2005: Gråfjelltispa skutt ved en feil - vil skyte en ulv til

01.02.2005: 30.500 sauer erstattet som drept av rovdyr, men kun 2760 påvist

31.01.2005: I morgen er det gaupa som står for tur

31.01.2005: Ulvejaktbilder

31.01.2005: Femte og siste ulv skutt. Ingen rettssak i morgen.

29.01.2005: Fjerde ulv skutt.

27.01.2005: Stortingspolitikere angriper Sverige.

26.01.2005: Anmodningen fra Foreningen Våre Rovdyr, Norges Naturvernforbund og WWF om midlertidig forføyning (midlertidig opphevelse av lisensjaktvedtaket) er levert Oslo Byfogdembete. Krav om at jakten stanses inntil saken berammes - tirsdag - førte imidlertid ikke frem. De to gjenværende ulvene det jaktes på kan dermed bli skutt i mellomtiden.

26.01.2005: EU mot ulvejakt.

25.01.2005: Sveriges miljøvernminister fordømmer ulvejakten.

23.01.2005: Svensker vil granske ulvejakten.

22.01.2005: Koppanghannen skutt.

Straks etter kl 14 i dag ble en ny ulv skutt under lisensjakten i Hedmark. Det var hannen i Koppangreviret. Hunnen ble skutt 16. januar.

21.01.2005: Direktoratet for naturforvaltning: Fortsett jakten.

21.01.2005: Norges fredeligste ulv skutt

I dag ble lederhunnen i Gråfjellflokken skutt. Gråfjellflokken regnes til ulvesonen og skulle beskyttes. Foreningen Våre Rovdyrs kommentar er at vi slett ikke er overrasket. Det føyer seg godt inn i det mønster av hensynsløs forvaltningspraksis våre miljømyndigheter står for når det gjelder rovviltet generelt og ulven spesielt. Risikoen er nå stor for at flere individer i Gråfjellflokken blir skutt og FVR krever umiddelbar stans i jakten.

 Norge har nå kun én intakt familiegruppe av ulv (Julussaflokken)

19.01.2005: Sveriges regjering med sterk kritikk (Video SVTs Rapport 19/1 kl. 19.30).

19.01.2005: Permission to hunt endangered species.

17.01.2005: De tapre menn.

17.01.2005: Den døde ulvetispa II.

16.01.2005: Den døde ulvetispa.

16.01.2005: Lederhunnen i Koppangreviret skutt i dag.

16.01.2005: Tråler skogen for å drepe ulven.

13.01.2005: Antall jegere med lisens nærmer seg nå 400.

12.01.2005: Aksjonistene kommer.

11.01.2005: Ulvejaktprotest: Kokk Tommy Østhagen boikotter norske lam. God grunn til å kjøpe hans matbøker her , her og her.

09.01.2005: I live så langt. I morgen startes jakten også i det sørlige jaktområdet. 40 jegere skal jage to ulver.

08.01.2005: Jakten er i gang. 130 jegere jakter tre ulver i det nordlige jaktområde inkludert Koppangområdet. La oss minnes den berømmelige ulveslakten i 2001 her og her og her og her .

08.01.2005: FVR oversender Direktoratet for naturforvaltnings avslag på begjæring om utsettelse til Miljøverndepartementet for ny vurdering.

07.01.2005: Direktoratet for naturforvaltning avslår begjæring om å om å utsette iverksettelse av vedtak om lisensjakt. Avslaget kan leses her. Jakten starter i morgen.

06.01.2005: Direktoratet for naturforvaltning vedtok 6.1.2005 lisensjakt på 5 ulver i Hedmark fylke av en totalbestand for landet på omkring 20 individer.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...