Tragisk - meningsløst - hårreisende

søndag 16. januar 2005

FVR reagerer sterkt på at vargtiken i Koppangreviret i dag er skutt under lisensjakt i Østerdalen i Norge. Dette er tragisk, meningsløst og forvaltningsmessig hårreisende, sier leder i Foreningen Våre Rovdyr Arne Flor.

- Det er tragisk at Norge ikke kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser til å ta vare på en art som er utryddelsetruet i Norge.

- Det er tragisk at Norge ikke har plass til ulven som en reell del av norsk natur.

- Det er tragisk at norske politikere lar seg styre av en liten gruppe saueeiere i rovdyrpolitikken.

- Det er tragisk at Norge har en miljøvernminister som er mer opptatt av å ta vare på sau enn på de naturlig hjemmerhørende rovviltartene.

- Det er meningsløst å fjerne 5 ulver i et område hvor det er investert 70 millioner kroner for at ulven skal kunne leve der.

- Det er meningsløst å ta bort de beste leveområdene for ulven i Norge. Dette er områder hvor ulven vil komme tilbake gang på gang pga. god mattilgang.

- Det er meningsløst at naturlig hjemmehørende rovviltarter ikke får lov til å være der de hører hjemme.

- Det er meningsløst at sauen skal ha fortrinn i norsk utmark fremfor de opprinnelige artene.

- Det er meningsløst at norske myndigheter undergraver samarbeidet med Sverige om forvaltningen av en felles skandinavisk ulvestamme.

- Det er meningsløst å stadig blokkere målet om en bærekraftig skandinavisk ulvebestand når det er helt vesentlig at bestanden vokser seg ut av den eksisterende genetiske flaskehalsen så raskt som mulig.

- Denne døde ulven er et resultat av en elendig norsk rovdyrpolitikk og en konsekvens av den mikroskopiske ulvesonen som er etablert på grunnlag av politisk hestehandel og ikke på et forvaltningsfaglig forsvarlig grunnlag.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...