Gamle rovdyrmyter utgis som fakta

tirsdag 06. desember 2005

Astor Furseth: Drept av bjørn og ulv, Landbruksforlaget 2005. 

Foreningen Våre Rovdyr (FVR) har bedt to av sine medarbeidere anmelde Astor Furseths og Landbruksforlagets bok "Drept av bjørn og ulv". Regionleder i Midt-Norge, teolog Lars Johan Berge med doktorgrad i historie, og FVRs informasjonskonsulent Viggo Ree har sett nærmere på boken, og de kommer begge med særdeles kritiske bemerkninger til dette arbeidet.

Les anmeldelsene (pdf):

Lars J. Berge: Gamle myter utgis som fakta
Viggo Ree: Lokalhistorie som partsinnlegg i rovviltdebatten

Astor Furseth hevder at rovdyr ikke bare er farlige, men en pest og en plage. Med dette utgangspunktet hevder forfatteren at lokale rovdyrsagn, vandrehistorier og tradisjoner, slik han finner dem i bygdebøker, enkelte kirkebøker og hos lokale informanter, er pålitelige og sanne. Boken mangler metodisk og kildemessig grunnlag for de påstander som fremmes. Forfatteren ser i tillegg bort fra etablerte regler for kildevurdering og forsvarlig historisk håndverk. Han lager sine egne teorier, og om nødvendig tilpasser han og dikter til slik at den påståtte virkeligheten passer til utgangspunktet.

Forfatteren kaster de gamle og velkjente bygdemytene inn i en opphetet samtidsdebatt om rovdyr. Derfor er det alvorlig at Furseth, med unntak av en enkelt hendelse i Flå i Buskerud fra 1906, ikke kan "dokumentere" og "sannsynliggjøre" det han hevder. Boken mangler biologisk overbygning, og forfatteren underslår fakta om bl.a. myndighetenes informasjonskampanjer om rovdyr og fortier en rekke viktige opplysninger i tidligere rovdyrlitteratur. I tillegg er presentasjoner uklare, og slurv og feil preger mye av innholdet.

På mange måter er dette et tragisk bokprodukt, for om forfatteren hadde samarbeidet med biologer og utvist litt varsomhet og ydmykhet i forhold til det framskaffede stoffet, ville bokens innhold framstått med en viss autoritet og anseelse. På mange måter er det derfor synd at forfatterens innsats med oppsporing av viktig og interessant historisk materiale gjennom over 12 år langt på vei er blitt ødelagt av en subjektiv og skråsikker presentasjonsform. Boken er rett og slett ikke faglig holdbar. Det er derfor overraskende at Landbruksforlaget, som vil være et seriøst fagforlag, har sluppet denne boken ut på markedet.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...