Ørnen – en barnerøver?

torsdag 06. juli 2006

Per J. Tømmeraas: Ørnen – en barnerøver

1997. ISBN 82-993942-3-6, 223 s.

En samlet fremstilling av et kontroversielt og følelsesladet tema

Av Gunnar Hansen

Per J. Tømmeraas'  faglige engasjement favner mer enn fjærkledde predatorer. Fra barnsben av har han vært levende opptatt ikke bare av rovfugl - men også av lokalhistorie. Etterhånden smeltet interessene sammen.

Med "Ørnen - en barnerøver" er en gammel drøm realisert - muliggjort av forfatterens unike kombinasjon av fagkompetanse. En samlet fremstilling utgitt på eget forlag av et kontroversielt og følelsesladet tema - ørnens eventuelle henfallenhet til å bortrøve små barn.

 


Etter å ha arbeidet med rovfugl hele sitt voksne liv samlet Per over en 5 års periode et omfattende bakgrunnsmateriale. Som sannhetssøkende og omhyggelige fagperson har han ikke nøyd seg med mer eller mindre tilfeldige litteratursøk - men så langt mulig gått til originalkilden.

Norske så vel som utenlandske kilder er konsultert. I Norge er kirkebøker tilbake til 1700-tallet, statsarkiver, rettsprotokoller, aviser, bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur gjennomgått. åstedene for antatte barnerov er oppsøkt, og gjenlevende personer som kan sitte inne med opplysninger intervjuet. Besøk er også avlagt i bibliotek og naturhistoriske museer i England (British Museum), Danmark og Østerrike. Boken bygger på omstendighetene omkring 24 forsvunne barn (22 i Norge og 2 fra Finland) i perioden 1735  1940, supplert med beretninger fra andre deler av Europa, Midt-Østen og Sør-Amerika om barn angivelige røvet av ørner.

Det er dypt tragisk når barn forsvinner sporløst, og forståelig at i strøk hvor rovdyr ferdes faller mistanken på disse. Overraskende er det at i perioder med større populasjoner av rovpattedyr enn dagens er det verken ulv, gaupe, jerv eller bjørn - men ørnen - som pekes ut som den skyldige.

Selsomt nok er de fleste av de forsvunne barna ørnen er beskyldt for å ha røvet ikke spedbarn, men 3-4-åringer i 15-kilosklassen. Ørnen må i tilfelle ha lettet fra bakken med en samlet vekt på omlag 20 kg eller mer! I sakens anledning anbefales det å ta et løft eksempelvis i dagens populære 20 liters drikkevannsbeholdere.

I bokens tittel savnes det et spørsmålstegn. Ørnen er slett ingen barnerøver. I så måte er det likhetstrekk til ulvens atferd overfor mennesker.

"Ørnen - en barnerøver" er en fascinerende og unik gjennomgang av et ornitologisk tabubelagt emne. Den kaster også lys over tidligere generasjoners levekår. Det var slett ikke uvanlig i det gamle norske bondesamfunnet at barn forsvant på uforklarlig vis. I tider med stor fattigdom og nød kunne det til og med forkomme at barn ble stjålet og solgt.

God fortellerkunst og et rikt fotomateriale fra gamle tider gjør det spennende å bla igjennom boken som har vært tilgjengelig i noen tid.

Relatert: Ørnerovet på Leka - bokomtale  

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...