Rovviltet er rettsløst i Norge

onsdag 08. november 2006

- Det kan godt være null ulv i Norge uten at det bryter med norsk lov, sier Rasmus Hansson i WWF. En fredet, truet norsk art som ulv har i praksis intet rettsvern. Norge er totalt i utakt med resten av verden når det gjelder rovdyrforvaltning. Nå må den nye Naturmangfoldloven som legges fram til våren, rette opp dette, etter at naturvernorganisasjonene tapte sitt søksmål mot staten om felling av fem ulv i 2005.

- En nyttig avklaring, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Nå er det klart at lovverkets krav om at felling av fredet rovvilt "ikke skal true bestandens overlevelse" ikke har noen som helst betydning i praksis. Staten kan med viltloven i hånd skyte så mye ulv man ønsker. Staten trenger ikke ta hensyn til Stortingets mål om tre årlige ulveynglnger i Norge, eller til hva fagfolk mener om bestandssituasjonen, eller til hva Sverige, der mesteparten av Skandinavisk ulv holder til, mener om saken.

- Ingen fagbiologer støtter Statens felling av fem ulv i 2005. I rettssaken uttrykte tvert om alle faglige vitner stor bekymring for at bestanden er i meget dårlig forfatning. Svenske myndigheter forklarte i retten at de avviser at Norge har rett til i ta med svensk ulv i sine bestandsvurderinger. Men dette spiller altså ingen rolle når norske myndigheter forvalter fredet ulv, sier Yngve Kvebæk i Foreningen Våre Rovdyr.

Naturvernorganisasjonene er fornøyd med å ha fått klarlagt at lovverket som skal beskytte norske rovdyr, i praksis er fullstendig innholdsløst. Nå starter de arbeidet for at neste generasjon av naturvernlovverk må løfte norsk rovviltforvaltning opp på nivå med resten av verden. Den nye Naturmangfoldloven som legges fram til våren, må ivareta dette kravet, sier organisasjonene.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...