Ulvedrepte hunder og pressens rovdyrhets

torsdag 28. desember 2006

I Norge er det over 4,5 millioner mennesker og om lag 400.000 hunder. Hvert år må et stort antall av disse husdyrene bøte med livet på grunn av ulykker.

– I nyhetsbildets sentrum er nesten utelukkende hunder drept eller skadet av rovdyr - i første rekke i forbindelse med ulveangrep, sier FVRs informasjonskonsulent Viggo Ree. Disse tapene og skadene får så å si all oppmerksomhet i pressen. Andre og langt hyppigere ulykkesfaktorer blir knapt ofret en linje i mediene. Med denne ekstreme presseframstillingen er folk flest ikke en gang klar over at langt flere hunder blir drept eller skadet i andre sammenhenger.

Viggo Ree har gått dypere inn i dette temaet. Les artikkelen her (pdf) .

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...