Radiosender på ulv må fjernes

mandag 26. mars 2007

21. mars ble en ulv i Hedmark påsatt radiosender. Hensikten med merkingen er å avgjøre om ulveparet som oppholder seg i Osdalen-området skal avlives eller ikke. Merkingen ble initiert av Direktoratet for naturforvaltning og gjennomført med utstyr og personell tilknyttet det skandinaviske ulveprosjektet SKANDULV og Statens naturoppsyn.

– Merkingen er etter vår klare oppfatning brudd på de tillatelser som er gitt av Forsøksdyrutvalget, eller mangel på tillatelse, i forbindelse med SKANDULVs forskningsvirksomhet, sier FVRs daglig leder Yngve Kvebæk. FVR krever at den påsatte radiosenderen tas av igjen og har formidlet dette til Forsøksdyrutvalget i dag. Vi ønsker dessuten at Forsøksdyrutvalget vurderer følgende forhold på bakgrunn av tillatelser gitt til det skandinaviske ulveprosjeket, dyrevernloven og veterinærloven:

* Lovligheten av DNs instruks om merking av ulvene.

* Lovligheten av ansvarlig veterinær Jon Arnemos (Veterinærconsult AS) bruk av helikopter og påfølgende bedøvelse av ulv.

* Lovligheten av Statens naturoppsyns intensive sporingsbelastning av ulvene ved hjelp av 4-5 snøscootere gjennom nesten to uker.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...