Ulven må få strengere vern

onsdag 20. juni 2007

En ulv som sannsynligvis tilhører flokken i Julussa-reviret innenfor ulvesonen ble skutt i Elverum kommune den 19. juni. Dersom fellingen gjelder et av lederdyrene i flokken, kan det ha negative følger for flokkens videre eksistens.

Den aktuelle beitebruker er alene om å insistere på å slippe sau på utmarksbeite i ulveflokkens revir.

Forvaltningen av rovviltet i Norge skal være differensiert slik at hensynet til vern av rovviltbestandene og hensynet til beitebruk vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Myndighetene har nedfelt et forvaltningsområde for ulv der hensynet til arten skal prioriteres, og det skal legges til rette for en måloppnåelse på 3 ynglinger årlig. Inkludert Julussa-reviret er det trolig yngling i tre revirer i 2007 innenfor dette forvaltningsområdet.

– Med denne fellingen av ulv i påstått nødverge konstaterer Foreningen Våre Rovdyr at føringene fra myndighetene ikke gir arten den nødvendige beskyttelse innenfor ulvesonen. Forvaltningen fungerer med andre ord slik at den ikke er reelt differensiert, sier daglig leder i FVR, Yngve Kvebæk. FVR krever i den forbindelse sterkere virkemidler for å sikre ulven innenfor forvaltningsområdet. Ikke minst når det gjelder gjennomføring av pålagte beiterestriksjoner. Vi registrerer i dette tilfellet at én enkelt person kan sette hindringer i veien for måloppnåelsen når det gjelder ulv i Norge. Det er kort og godt uholdbart.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...