Ulven er fritt vilt

fredag 22. juni 2007

Det er gitt to fellingstillatelser på ulv i Hedmark i dag, dvs. at én ulv kan skytes, men vi holder det for sannsynlig at det endelige resultatet blir to. Det skjer etter felling av en ulv i påstått nødverge i Elverum 19. juni, skadefelling av en ulv i Rendalen 14. juni og en ulv skutt i forbindelse med lisensjakt i Rendalen 28. februar.

- Det er tilsynelatende ingen grenser for hva norske myndigheter kan foreta seg under dekke av naturforvaltning. Vi minner om at den helnorske ulvebestanden totalt består av ca. 20 individer og er klassifisert som kritisk truet på den nasjonale rødlisten, sier styreleder Birger Westergren i Foreningen Våre Rovdyr.

De nye fellingstillatelsene omfatter områder utenfor ulvesonen (forvaltningsområdet for ulv). Fellingstillatelsene er gitt etter skader på 5 og 6 sauer, dvs. minimale skader. Det er drøyt 2 millioner sauer på utmarksbeite i Norge, og i gjennomsnitt dør rundt 45 sauer hver time i beitesesongen uten at rovdyr er inne i bildet. Det skyldes selve driftsformen der sauene blir overlatt helt til seg selv norsk utmark og de konsekvenser det har i form av ulike sykdommer og ulykker.

- Stortinget har nedfelt et prinsipp om at både hensynet til sauenæringen og hensynet til rovviltet skal vektlegges i denne konflikten. Når til og med en kritisk truet art meies ned over en lav sko, er det helt åpenbart at det er sauenæringen som stort sett vektlegges og i realiteten styrer norsk rovviltpolitikk, sier Birger Westergren.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...