Fjern nødretten i forbindelse med ulveangrep på husdyr i ulvesonen.

mandag 02. juli 2007

Foreningen Våre Rovdyr ser at det fortsatt finner sted en nødrettssituasjon i ulvereviret i Julussaområdet i Hedmark.

Saueeier arrangerer vakt med våpen på avgrensede områder der en del sauer lokkes inn for å tilbringe natten. En rekke sauer er her angrepet og drept/skadet av ulv og bjørn flere ganger i løpet av uken som gikk.

Som kjent er en ulv allerede skutt i denne situasjonen - trolig lederhannen i Julussaflokken - og det er bare et spørsmål om tid før flere individer i flokken blir felt. Den eksisterende rovviltpolitikken bygger bl.a. på et prinsipp om differensiert forvaltning, dvs. at hensynet til beitedyr og hensynet til rovvilt skal vektlegges forskjellig i ulike områder. Julussaflokken befinner seg i det særskilte forvaltningsområdet for ulv som Stortinget vedtok i 2004. Her skal hensynet til ulv og oppnåelsen av bestandsmålet på tre årlige ynglinger veie tungt.

– At man i dette forvaltningsområdet for ulv har en situasjon der en eller flere individer i en etablert ulveflokk systematisk kan drepes med hjemmel i nødrettsbestemmelsene er fullstendig uholdbart. Forholdet er desto mer graverende på bakgrunn av at det vesle bestandsmålet for ulv i dette landet fortsatt ikke er oppnådd, sier daglig leder i FVR, Yngve Kvebæk. FVR krever nå overfor Mattilsynet at man øyeblikkelig pålegger saueeier å opprette et fysisk skille mellom sauer og rovdyr i og med det akutte skadeforløpet.

– Samtidig har FVR anmodet Miljøverndepartementet om å fjerne nødrettsmuligheten i forbindelse med forsvar av husdyr mot ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv, sier Kvebæk. Denne innskrenkingen av nødretten er det anledning til innenfor viltlovens rammer og er uten tvil sterkt påkrevet på bakgrunn av at eksisterende rovviltpolitikk rent faktisk er ute av stand til å verne ulven i dette landet - til og med innenfor ulvesonen.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...