Felles forvaltning

torsdag 23. august 2007

Miljøvernminister Helen Bjørnøys kom nylig med et utspill om felles rovviltforvaltning med Sverige.

Vi ser at utspillet blir omfavnet av landbruksnæringen, sier styreleder i FVR, Birger Westergren. De ser åpenbart dette som en gyllen anledning til atter en gang å pusse støvet av den over 20 år gamle ideen om å la andre land ta ansvar for rovviltet. I den forbindelse anbefaler jeg varmt Viggo Rees artikkel i vårt tidsskrift Våre Rovdyr nr. 3/4-2003 om forrige og tidligere framstøt. Det gir en del aha-opplevelser.

Nok et forsøk på å få vedtatt en felles nordisk rovdyrforvaltning (pdf)

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...