Om bjørnen

mandag 15. oktober 2007

Foreningen Våre Rovdyr tar avstand fra enkelte politiske partier og andre rovdyrmotstandere i deres forsøk på å slå mynt på tragiske omstendigheter i forbindelse med jegeres møte med bjørn i svensk natur.

Bjørnen i Norge er offisielt klassifisert som sterkt truet. Det befinner seg i vårt land muligens mellom 50 og 100 individer – de fleste nær grensen til naboland, og mange av dem må forventes å ha tilhold i disse landene i deler av året. Stort mer enn tre ynglinger årlig er det sjelden i Norge. Arten er med andre ord på utryddelsens rand her. Den svenske bestanden er på ca. 2500 individer. Den skandinaviske bestanden er beregnet til å ha vært nær 5000 individer på midten av 1800-tallet, hvorav ca. 65 % i Norge. Vårt land er med andre ord fra naturens side bjørnelandet framfor noe.

Bjørnen kan som mange andre dyr være farlige i visse situasjoner. Det gjelder for såvidt i enda større grad husdyr som hunder, kyr og hester. Dessuten omkommer flere mennesker årlig i Norge som følge av insektbitt og større hjortevilt, og i perioden 1990–1997 ble 53 mennesker skadet av sau.

– Det er enkelt å trekke fram faremomenter i enhver sammenheng, sier styreleder i FVR, Birger Westergren. Farer lurer overalt, men en viss nøkternhet til livets realiteter kan ikke skade. Vi vil påstå at enkelte ordførere i norske kommuner og visse fremtredende partipolitikere vil få en mer meningsfylt tilværelse ved å konsentrere seg om avbøtende og livreddende tiltak eksempelvis i forbindelse med trafikkfarlige veistrekninger framfor å male fanden på veggen i tilknytning til sterkt truede dyrearter i norsk natur.

Vilken fara utgör björnen för människor?

Er ulven farlig?

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...