Krise for norsk ulv

fredag 09. november 2007

Siste statusrapport fra den skandinaviske ulveprosjektet SKANDULV tyder på at norske ulver er på randen av utryddelse. Den eneste indikasjonen på at en helnorsk yngling kan ha funnet sted i 2007 finner man hos ulveparet i Osdalen øst for Storsjøen i Hedmark. Dette ulveparet lever farlig i og med at hoveddelen av reviret befinner seg utenfor det vesle norske forvaltningsområdet for ulv.

Stortinget vedtok i 2004 et mål på tre årlige ynglinger av ulv i Norge. Så langt tyder imidlertid ingen ting på at regjeringen har planer om å nå dette målet. Det er dermed bare et tidsspørsmål før den norske ulven er borte som reproduserende art.


Den helnorske ulvebestanden oktober 2006 – februar 2007 var på19-23 individer i 2 familiegrupper og ett revirmarkerende par samt noen enkeltindivider. Fem ulver er skutt og en drept i trafikken i Norge fra februar til oktober 2007.

 

Den helnorske vinterbestanden av ulv 1998-1999 –> 2006-2007 fordelt på antall individer, antall familiegrupper og antall revirmarkerende par. Ynglinger sommeren før er også tatt med. Kilde: SKANDULVs statusrapporter.

 

 Sesong  Antall

Familiegrupper

Revirmarkerende par 

 Ynglinger
1998-1999 10 1 1 (1998)
1999-2000  22-24 2 1 2 (1999)
2000-2001  28 3 1 3 (2000)
2001-2002  13-18 2 1 2 (2001)
2002-2003  18-20 2 1 2 (2002)
2003-2004  23-26 2 2 2 (2003)
2004-2005  22-24 2 3 3 (2004)
2005-2006  15-17 2 0 2 (2005)
2006-2007  19-23 2 1

1 (2006)

2007-2008        1? (2007)

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...