Ulven fortsatt rettsløs

mandag 21. januar 2008

Borgarting lagmannsrett frikjente staten i forbindelse med Foreningen Våre Rovdyrs ankesak om lisensjakten på ulv i januar 2005.– Den mest truede arten i Norge levnes altså fortsatt fullstendig rettsløs. Talløse forsikringer om vårt ansvar for truede arter er i virkeligheten null verdt, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr Birger Westergren.

– Det er absurd at den norske stat kan fjerne 25 % av en norsk ulvebestand på 20 individer uten at det får rettslige konsekvenser, sier Westergren. Staten har med andre ord fått grønt lys for å fortsette sin grove utryddelsespolitikk som står lite tilbake for overgrepene mot ulven på 1800- og 1900-tallet. En politikk som i dag har ført til at ulven ikke lenger er en ynglende art i vårt land. Samtidig har regjeringen med sitt stortingsflertall dyrt og hellig erklært at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i Norge. Det innbærer i klartekst at Norge har liten troverdighet igjen i miljøpolitikken. Vi kan jo håpe på at den kommende naturmangfoldloven vil rette opp elendigheten, men vi har på ingen måte store forventninger.

 Lagmannsrettens dom (pdf - 2,3 Mb) 

 Ulvefelling opp for lagmannsretten 

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...