Hvordan fungerer erstatningsordningen?

onsdag 23. januar 2008

I 2007 ble 39.600 sauer erstattet som tatt av rovvilt. 15.400 rein ble erstattet som rovviltdrept i reindriftsåret 2006/2007. Men ble 39.600 sauer og 15.400 rein tatt av rovvilt?

 – Det meste ble erstattet SOM OM de var tatt av rovvilt, sier daglig leder i FVR, Yngve Kvebæk. Denne finurlige forskjellen har landets politiske ledelse nedfelt i forskrifter som utløser rovvilterstatning enten dyrene er påvist tatt av rovvilt eller ikke.

Fra forvaltningsmyndighetene er det opplyst at antall sauer som konkret er påvist tatt av såkalt fredet rovvilt i 2007 er 2912.For rein i driftsåret 2006/2007 er tallet 942.

– Neste gang pressen slår opp erstatningstallene og legger skylda på rovdyrene, så skal man vite at realitetene er langt annerledes, sier Kvebæk. Rovvilterstatningene har mer karakter av distriktsstøtte som er slik utformet at den for det aller meste legger skylda helt uberettiget på rovdyr. Dessverre kan rovdyr ikke protestere.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...