Meld fra om gaupespor?

lørdag 02. februar 2008

I vintersesongen oppfordrer ulike aktører folk flest om å rapportere inn spor etter rovvilt. Dataene som kommer inn behandles og kvalitetssikres gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet. Hensikten er at man skal få et så presist grunnlag som mulig for å oppfylle de fastsatte målsettingene for bestandene av de ulike artene gjennom forvaltningstiltak.

 – Disse bestandsmålsettingene er fra Stortingets side tilpasset næringsinteressene og ivaretar i liten grad en økologisk fungerende natur, sier Viggo Ree, informasjonskonsulent i FVR. Men de er i og for seg greie omforente delmål mot en framtid der også norsk naturforvaltning tar inn over seg de utfordringer vi står overfor når det gjelder bevaring av biomangfoldet. Et unntak er selvsagt bestandsmålet på 3 ynglinger av ulv – en nærmest skandaløs beslutning som ikke er et parlament verdig.

I utgangspunktet er den norske bestandsovervåkingen en effektiv måte å få oversikt over rovviltbestandene på. Jo flere observasjoner man får inn, jo mer presist opp mot det reelle bestandsestimatet kommer man i sluttenden. Statens naturoppsyn skriver eksempelvis i den forbindelse at som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr skal man fram til utgangen av februar 2008 registrere spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Til dette arbeidet er vi helt avhengig av at folk melder fra til SNOs lokale rovviltkontakter når de finner spor etter gaupe.

 – Men for de som ønsker seg langt flere gauper i norsk natur har det på den annen side den hake at økt innrapportering gjerne også øker avskytingen. Og det blir jo da opp til den enkeltes overbevisning og syn på rovviltet i norsk natur om man man vil rapportere noe i den forbindelse, sier Viggo Ree.

 Jaktkvoter for gaupe fastsatt for hele landet 

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...