Innvandrende ulver

tirsdag 12. februar 2008

Direktoratet for naturforvaltning meldte 11. februar 2008 om en ulv med finsk/russisk opphav som var blitt registert sør for Åsta i Åmot kommune i Hedmark. Et vesentlig poeng i den forbindelse er at DNA-materiale fra denne ulven ble innsamlet allerede 10. januar 2007, altså et års tid tidligere. Materialet har altså ikke blitt analysert før, og ulvens opphav har vært ukjent til nå. Årsaken er at forvaltningsmyndighetene nedprioriterer slike prosedyrer i og med at man ikke anser det som et overordnet pålegg.

Direktoratet for naturforvaltning uttrykker imidlertid eksplisitt at innvandrende ulver kan ha stor betydning for den skandinaviske ulvebestanden der individene er nært beslektet med hverandre. Nye gener kan bidra til å redusere de negative konsekvenser av innavl.

 – Det er i klare ordelag erkjent fra ulike forskningshold og fra både svenske og norske myndigheter at den sterkt innavlede skandinaviske ulvebestanden har et stort behov for innvandrende ulver fra øst, sier styreleder i FVR, Birger Westergren. Spørsmålet blir derfor hvorfor norske myndigheter til stadighet understreker den store betydningen av innvandrende ulver samtidig som hovedregelen er å unnlate rask innhenting av  analyser av allerede innsamlet DNA-materiale.

 Svenske forvaltningsmyndigheter er snare til å foreta DNA-analyser på ulv og gjør en del anstrengelser for å sikre verdifulle innvandrere.

 – Den norske praksisen medfører situasjoner som er sterkt kritikkverdige, sier Westergren. Materialet fra den aktuelle, østlige ulven ble altså innsamlet i januar 2007. I løpet av året ble 4 ulver skutt i Hedmark på grunnlag av lisensjakt eller skadefelling, til dels i samme område som innvandreren ble påvist. I tillegg er et individ skutt i nødverge og en er trafikkdrept (nord i Akershus). Disse er nå på basis av DNA-analyser utelukket som innvandrere med unntak av to ulver skutt i oktober 2007. De  var imidlertid tisper, og innvandreren er en hann. Det synes som om det bare er en tilfeldighet at den innvandrende ulven ikke har blitt drept. I så fall kan vi fortsatt ha en ulv i Hedmark med potensiale for å bedre den genetiske situasjonen for den skandinaviske stammen. Kan vi forvente en prioritering av å ivareta dette individet før neste fellingsvedtak?

 Ulver drept i Norge i 2007: 

 Dato Kjønn  Sted  Årsak
 28.02.2007Hann Halsen, Elvål, Rendalen, HedmarkJakt
 13.05.2007Hann Minnesund, Eidsvoll, AkershusPåkjørt
 14.06.2007 Hunn Gammelsætertjønna, Rendalen, HedmarkSkadefelling
 19.06.2007Hann Malmholtet, Letjerndalen, Elverum, HedmarkNødverge
 11.10.2007Hunn  Nordhulia, Elverum, HedmarkJakt
 20.10.2007 Hunn Bokåsen, Ringsaker, HedmarkJakt

Kilde: Rovbasen

Forskning.no har en inngående artikkel om innavlsnivået i den skandinaviske ulvestammen.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...