Forskjell på dyr

mandag 25. februar 2008

Sauer som overlates til seg selv i norsk villmark har lenge vært et dyrevernproblem. De utsettes for et stor mengde belastninger i form av ulykker, sykdom, forgiftninger, rovvilt osv. I tidligere tider var gjetere selve garantien for at dyrene ikke ble utsatt for lidelser. I våre dager slippes sauene ut uten gjetertilsyn i og med at de aller fleste sauebruk har full sysselsetting i andre næringer eller yrker.

 – Sauen har liten beskyttelse i Norge, sier melkebonde Johan Storm Nielsen til FVR. Det er nedfelt i norsk lovverk at sau har mindre egenverdi, dvs. at individene er etisk mindreverdige.

I forskrift om hold av storfe heter det at storfe holdt utendørs skal ha tilsyn minst én gang daglig. I forskrift om velferd for småfe (f.eks. sau) er de tilsvarende kravene kun at dyrene skal sees etter minst en gang pr. uke.

– Det er et gigantisk dyrevernproblem, og det er forbausende at myndighetene bare lukker øynene for dette. Mine kyr har jeg ikke lov til å behandle på den måten, sier Storm Nielsen.

 130.000 sauer dør hver beitesesong her til lands som følge av ovennevnte årsaker.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...