Ulv og illegal jakt

tirsdag 01. april 2008

En ny studie fra SKANDULV viser at dødeligheten i den skandinaviske ulvebestanden har økt over tid og ligger nå på over 30 %. På grunnlag av 76 radiomerkede ulver, funn av døde ulver og bestandstellinger 1990-2006 har man kommet fram til at omlag halvparten av bestanden nå dør som følge av ulovlig jakt og resten tilskrives trafikkulykker, lovlig jakt og naturlige årsaker.

 Den bekreftede andelen ulvedødsfall som skyldes ulovlig jakt  var på 4,3 % i perioden 1999-2006 (basert på radiomerkede ulver), dvs. mindre enn dødeligheten som skyldes lovlig jakt (4,9 %). SKANDULV har imidlertid gjort en sannsynlighetsberegning der ytterligere 11,9 % antas døde som følge av ulovlig etterstrebelse.


Den årlige gjennomsnittlige dødeligheten var 20,5 % i årene 1990–1998 (basert på bestandstellingene) og 30,7 % for perioden 1998–2006 (basert på radiomerkede ulver).

Høsten 2006 var den skandinaviske ulvebestanden på 153 individer, men ville ha vært på 194-305 ulver uten den bekreftede og beregnede dødelighet fra illegal jakt.

- Dersom dødeligheten av ulv fra ulovlig jakt skulle være i nærheten av disse tallene fra SKANDULV, er det desto sterkere behov for å redusere myndighetenes avlivning av ulv både i Norge og Sverige, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Birger Westergren.

- Ulovlig jakt vil alltid forekomme i ulikt omfang og i ulike former. Dessverre er det åpenbart heller ikke noe prioritert saksområde for påtalemyndighetene etter resultatene å dømme. Det man imidlertid har full anledning til å gjøre noe med er offentlige myndigheters etterstrebelse av denne rødlistede arten. Bare i Norge er det lovlig skutt 32 ulver siden år 2000, og kun fem av dem i nødverge. Men så er da også ulven for tiden funksjonelt utryddet fra vårt land, sier Westergren.

Dødelighet og illegal jakt i den skandinaviske ulvebestanden

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...