– Neppe bjørnebinne med unge

tirsdag 01. april 2008

En rekke pressemedier har de siste dagene rapportert om to barn som torsdag i forrige uke kom over en bjørnebinne med unge i en hule i Vefsn i Nordland. Et slikt funn er oppsiktsvekkende på bakgrunn av bjørnens utbredelse og spredningsmekanimser. Det er imidlertid ingen funn i hulen eller dens umiddelbare nærhet som gir noen pekepinn om at bjørn har oppholdt seg der.

 – Om det hadde vært tilfelle med funn av bjørnebinne med unge i denne delen av landet ville det ha vært en biologisk sensasjon, sier informasjonskonsulent i Foreningen Våre Rovdyr, Viggo Ree.


– Grunnen til det har med artens spredningsmekanismer å gjøre.  Bjørnebinner sprer seg svært sakte - som ringer i vann. Avstanden fra hulen til kjente ynglende binner i Sverige dreier seg om 100-150 km.  Det ville vært ny rekord for utvandrende binner i reproduksjonssammenheng. Bare dette faktum gjør at man nærmest kan se bort i fra at dette har dreiet seg om binne med avkom.

– En hiplass for bjørn er for øvrig godt merket av dyrets eller dyrenes atferd i form av boso på oppholdsstedet (granbar, mose o.l.), avbitte greiner og kloremerker utenfor hiet osv.  I tillegg finner man som regel mye hår i et bjørnehi, og møkk er naturligvis et viktig element å lete etter. Stedet ble i helgen sjekket grundig opp av fagpersonale fra naturhistorisk avdeling ved Helgeland Museum uten å finne spor etter bjørn (hår o.l.). Statens naturoppsyn kunne heller ikke finne noen tegn etter bjørn i området, og vedkommendes hund markerte ikke som den er trenet opp til ved funn av bjørneduft. Ekskrementene han fant tror han er fra hund.

– Ei bjørnebinne med unge(r) går heller ikke ut av hiet så tidlig på året - spesielt ikke i Nord-Norge.  Enkelte hanner forlater hiplassen i slutten av mars.  Dette gjelder først og fremst i Sør-Norge. En binne med avkom kan naturligvis bli skremt ut av vinterboligen av skiløpere etc., men dette forårsaker som regel mye oppstyr og dramatiske situasjoner.

– Det kan også være på sin plass å stille spørsmål ved bjørneavkommets alder i en slik situasjon - snakker man om årsunge, fjorårsunge eller unge født på begynnelsen av 2006?  Avstanden fra "hiet" til nærmeste bebyggelse er kun ca. 100 meter.  Det er uhyre sjelden at bjørn slår seg til så nær folk - både i hisammenheng og i andre sammenhenger.  Da burde man også ha registrert bjørneaktivitet i dette området i fjor høst.

– Alle disse momentene gjorde at bl.a. vi i Foreningen Våre Rovdyr var sikre på at dette ikke dreide seg om bjørn.  Hva barna har sett eller ikke sett kan man bare spekulere i.  Men det finnes mange lignende historier som i ettertid har vist at slike beretninger er rene fantasier.  Om det har vært dyr under steinblokken mens ungene var på stedet kan det f.eks. ha vært et annet dyr med pels, f.eks. rev, mårdyr, hund etc.

– Foreningen Våre Rovdyr kan bare med oppgitthet registrere de mange ukritiske medieoppslagene om bjørn og andre rovdyr i vårt land.  I et tilfelle som dette burde bjørneforskere vært kontaktet for bl.a. å få satt fokus på spredningsmekanismene for bjørnebinner. Man kunne dessuten ha avventet undersøkelsene til SNO før man gikk ut med opplysningene som åpenbart har skremt mange folk rundt i landet.  Men skremselshistorier om farlige rovdyr og redde barn selger godt i mediene, sier Ree.Barn gikk seg på bjørn
Så binne og unge like ved hjemmet
Småbarn møtte to bjørner
Advarer mot å nærme seg hiet
Søkte etter bjørn ved folkehøgskole
Barn fant sovende bjørn
Fant sovende bjørner
Småbarn hevder de møtte bjørn i hule

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...