Sauebonde får erstatning for bortfall av subsidier

onsdag 05. november 2008

Sauebonden Kåre Kleiva har klart noe som en vanlig norsk kornbonde eller grønnsakdyrker hittil bare har kunnet drømme om. Han har fått staten ved Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet til å betale for bl.a. midlertidig bortfall av beiterett tilhørende eiendommen Nordre Strand i Elverum kommune. I tillegg får han full økonomisk støtte for omlegging av driften på gården. Ordningen har kommet i stand som følge av langvarig konflikt i forbindelse med rovvilt, spesielt tilstedeværelsen av ulv.

– Kleivas forretningssans må man bare ta av seg hatten for, sier styremedlem i FVR, Arne Flor.

– Det hårreisende i denne saken er at Kleiva får en økonomisk kompensasjon for bortfall av beiteretten. Kleiva kunne aldri ha drevet med utmarksbeite av sau hvis driften ikke var subsidiert gjennom en lukrativ tilskuddsordning for sauenæringen. I klartekst vil det si at beiteretten har null verdi uten subsidier. Skal man erstatte noe, må man i utgangspunktet trekke fra det man får av offentlige støtteordninger. Det burde man klart ha gjort i denne saken. Avtalen, som er undertegnet av  Per Harald Grue i Landbruksdepartementet, innebærer at 50 % av de 4,5 millioner kronene Kleiva mottar skal dekkes av Miljøverndepartementet.

– Det er totalt uakseptabelt at  Miljøverndepartementet bruker en så stor sum på en næringsomstilling som klart ligger under Landbruksdepartementet. Det er ubegripelig at Miljøverndepartementet er med på å erstatte statssubsidier. Spørsmålet blir nå hva man kan vente seg fra andre innen sauenæringen, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...