Gaupene skytes ned for fote

mandag 09. februar 2009

Under årets gaupejakt er det gitt fellingstillatelse på til sammen 119 gauper i Norge. Bakgrunnen for det store uttaket er en bestand på mellom 429–452 individer. Forskjellige presentasjoner av døde gauper og deres banemenn i landets aviser samt oppslagenes størrelse skulle tyde på at dette er noe folk støtter opp og ivrer for.

Sannheten ser ut til å være noe annet. Ved å lese bloggene/kommentarene til avisenes artikler på nettet ser man at gaupejakten oppleves som uakseptabel, motbydelig og uforståelig. Selv får vi mange henvendelser fra folk som lurer på hva som skjer. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sier at bestandsmålet på 65 årlige ynglinger er nådd. Dette tallet er en politisk avgjørelse av Stortinget der bestanden i Sverige var og er et viktig poeng for tilstanden i den norske populasjonen. FVR mener hvert land skal ta sitt ansvar for levedyktige bestander av hjemmehørende arter i sitt land. Biologer og populasjonsdynamikere sier at en gaupebestand bør være på minst 1000 individer for å være levedyktig ved en begrenset genetisk utveksling. Svenskene har faktisk gått enda lengre for å være på den sikre siden, og uten å skjele til situasjonen i andre land. De har bestemt at målet skal være minimum 300 årlige ynglinger som tilsvarer i alle fall minst 1500 individer. Dette målet har de nådd, men tillater likevel slett ikke det samme råkjøret mot arten som Norge. Dessuten settes ikke jakten i gang før 1. mars, bl.a. med bakgrunn i gaupemoras opplæring av ungene til å jakte på de viltlevende artene gjennom vinteren. Dette bryr vi oss ikke med i Norge. I Norge starter jakten 1. februar og det tillates at jegerne tar ut 26–28 % av bestanden, mens Sverige i år kun gir anledning til et uttak på 8-10 %.

Folks reaksjon på dagens gaupejakt forteller klart at det er et gap mellom hva Stortinget har bestemt og hva folk mener og ønsker. Jegerne kan legitimt skyte bort et stort antall dyr med myndighetens velsignelse. Men er det rett? Kun 4 % av Norges befolkning løser jaktkort. Det er med andre ord 96 % som ikke jakter. De som ikke jakter frarøves store opplevelsesverdier når gaupebestanden er så liten som den er. Har ikke disse like stor rett til å oppleve dyrene i levende live som jegerne har til å skyte dem?

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...