Osdalsulver

onsdag 25. februar 2009

Fem ulver fra Osdalsflokken har i det siste holdt til på isflaten på Storsjøen i Hedmark. Bildene er tatt gjennom teleskop mandag 23. februar som var siste av fem dager ulvene ble observert i området før de trakk vekk fra sjøen. 

Her er den radiomerkede lederhannen og den mer gulfargede maken sammen med tre valper. Både voksne og valper benyttet store deler av ettermiddagen til lek seg i mellom, med gjenstander de fant eller med spredte bytterester fra en elg de hadde nedlagt natten i forveien. Mandag alene fikk 50-100 personer fra fjern og nær anledning til å iaktta skuespillet på isen. Direktoratet for naturforvaltning skal de neste dagene ta stilling til om ulvene skal avlives. Foto: Yngve Kvebæk.

ImageImageImageImage

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...