Osdalsulvene får leve

tirsdag 03. mars 2009

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avslått søknad om felling av uvene i Osdalsreviret i Hedmark.

 Etter DNs vurdering er ikke skadene eller skadepotensialet på bufe eller tamrein av en slik karakter at vilkårene for felling er tilstede. Direktoratet har også lagt vekt på at foreliggende bestandsdata indikerer at det maksimalt kan forventes kun to helnorske ynglinger av ulv i 2009, hvorav Osdalen er den ene. Dersom revirets grenser endrer seg utover sommeren og høsten, vil DN likevel at behovet for skadefelling ved akutte skadesituasjoner beitesesongen 2009 må vurderes fortløpende når vilkårene for slik felling er tilstede.


– Vi er selvsagt svært fornøyd med beslutningen i denne omgang, sier Yngve Kvebæk i Foreningen Våre Rovdyr. For det første står arten på utryddelses rand i Norge, og det er lite som tilsier at vi i år når bestandsmålet Stortinget besluttet for fem år siden. For det andre burde det særskilte forvaltningsområdet for ulv inkludere Osdalsreviret. Traktene omkring Storsjøen og østover er åpenbart ideelt for artens biologiske krav samtidig som det er lite konflikter med beitenæringene.

DNs avslag på søknad om felling av ulv i Osdalsreviret

Foreløpig statusrapport for ulv i Norge 

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...