Er en ulveflokk utenfor ulvesonen automatisk dødsdømt?

torsdag 05. mars 2009

Direktoratet for naturforvaltning avslo 2. mars en søknad om å felle familigruppen av ulv i Osdalsreviret i Hedmark. Dyrene har de siste månedene befunnet seg utenfor det særskilte forvaltningsområdet for ulv i Norge. Enkelte har reagert på beslutningen ut fra de politiske føringer som i sin tid ble nedfelt med hensyn til ulv utenfor ulvesonen. Men er det noen automatisk dødsdom Stortinget bestemte seg for?

– Slett ikke, sier Paul Granberg – tidligere leder i Foreningen Våre Rovdyr.

– Ved Stortingets behandling av regjeringens rovviltmelding i 2004 uttalte energi- og miljøkomiteens flertall at "Utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par dersom bestandssituasjonen tillater dette."  Spørsmålet er altså om eksisterende bestandsituasjonen tillater det. Den helnorske bestanden av ulv har etter fem år ennå ikke nådd et stabilt nivå på tre årlige ynglinger. Snarere tvert i mot – i 2007 var det eksempelvis ingen ynglinger i vårt land, og den helnorske bestanden gikk ned med over 40 %. I forhold til vår egen bestand bør det være åpenbart at bestandssituasjonen ikke tillater store uttak av ulv, sier Granberg.

– Ser man bestandsforholdet i et skandinavisk perspektiv har nylig svenske forskningsinstitusjoner på oppdrag fra Naturvårdsverket slått fast at den genetiske situasjonen for den skandinaviske ulvestammen er alvorlig. Dertil kommer en klar føring fra nåværende regjering om at bestandene av rovdyr skal ha en årlig vekst mot de vedtatte bestandsmålene. Det er ingen klar vekst mot det vedtatte bestandsmål på tre årlige ulveynglinger. Bestanden veksler snarere mellom å være nær målet og å være funksjonelt utryddet hos oss.

– Tiden er med andre ord ikke inne for å fjerne familiegrupper av ulv, og i alle fall ikke i så godt som konfliktfrie områder, sier Granberg.

Osdalsulver  

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...