Innvandrerulv kan være drept

torsdag 19. mars 2009

Den finsk-russiske ulven i Julussareviret skal etter lokale rykter å dømme være skutt.

– Nå kan man velge om man vil ta slike rykter alvorlig, men i og med at ulven har vist seg vanskelig å oppspore i det siste er det påkrevet at påtalemyndigheten stiller tilstrekkelige etterforskningsressurser til rådighet, sier Yngve Kvebæk i Foreningen Våre Rovdyr.

– Det bør få store konsekvenser for de involverte dersom det skulle vise seg at ulven er tatt av dage. Det er i så fall rimelig å børste støv av straffelovens generalklausul om miløkriminalitet som har en betydelig strafferamme. 


– At dette bør være en prioritert oppgave for påtalemakten styrkes av at regjeringsrepresentanter i klare ordelag har gitt uttrykk for betydningen av dette individets vesentlige bidrag for langsiktig overlevelse av den sterkt innavlede bestanden i Skandinavia.

– Det skandinaviske ulveprosjektet har påvist at ulovlig jakt på arten er omfattende og utgjør en betydelig faktor for dødeligheten i bestanden. At ulike miljøer i distriktene er involvert i dette benektes imidlertid på det sterkeste av bl.a. representanter for jegerorganisjoner og landbruksnæring i Hedmark såvel som av fylkets stortingsrepresentant fra Høyre, Gunnar A. Gundersen. Dagens oppslag om innvandrerulvens mulige skjebne styrker nok ikke deres syn, sier Kvebæk.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...