Østlig ulv må beskyttes

mandag 15. juni 2009

I Hedmark følges en radiomerket ulv nøye. Grunnen er at den er avkom av en innvandret finsk-russisk ulv og utgjør dermed et svært viktig individ for overlevelsen til den skandinaviske bestanden.

- Ulven har tatt noen få sauer på sin vei og dette leder naturligvis til en heksejakt fra landbruksorganisasjonene for å ta livet av den. Det er fortsatt like forbausende at relativt store organisasjoner i Norge anser seg fullstendig blottet for ansvar når det gjelder vern av biologisk mangfold, sier Birger Westergren i Foreningen Våre Rovdyr.

– Den svenske regjeringen har foreslått å importere østlige ulver til den skandinaviske stammen. Direktoratet for naturforvaltning mener imidlertid at tilrettelegging for naturlig innvandring er en bedre løsning. Foreningen Våre Rovdyr deler denne oppfatningen. Derfor må det aktuelle individet i Hedmark, eller hvor det måtte bevege seg, beskyttes strengt. Felling er selvsagt fullstendig uakseptabelt under enhver omstendighet, sier Westergren.

Galven-tispa fortsatt i Hedmark

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...