Ny rovviltpolitikk et skrekkens kapittel

onsdag 07. oktober 2009

Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken, skriver regjeringen i forbindelse med sin nye politiske plattform. Men ønsker vi at de nye tiltakene i rovviltpolitikken skal være et eksempel til etterfølgelse for andre land?

 Resultatene av forhandlingene om ny regjeringsplattform ble lagt fram i dag og rovdyr har vært et av stridstemaene. Regjeringen er omforent om å redusere livsbetingelsene ytterligere for de få store rovdyrene vi har igjen i Norge.

– Ulverevirer i grenseområder mot Sverige skal regnes inn i det norske måltallet. Det betyr at grenseulver skal inkluderes i det ytterst pinlige målet på tre ynglinger av ulv i Norge. Nok et dødsstøt er at dette målet skal beregnes over flere år. Ytterligere gjennomgang av de nye rovviltføringene bare bekrefter elendigheten. Verre kan det neppe bli, sier Arne Flor i Foreningen Våre Rovdyr. 

– Rovviltpolitikken var åpenbart et særskilt konflikttema mellom SV og Senterpartiet, men det synes klart at SV har gått helt bort fra sitt tradisjonelle syn på biologisk mangfold og lagt seg flat for det sterkt naturfiendtlige Senterpartiet.

– I en tid da verdens øyne retter seg mot tapet av biomangfold finnes det politiske partier som faktisk ønsker å utrydde arter i vårt land.

– Bare det faktum at man i hele tatt diskuterer å vanskeliggjøre betingelsene for nær utryddede arter tilsier at Norge befinner seg på en helt annen planet enn de fleste andre land når det gjelder bevissthet omkring miljøutfordringer. Det er bare i Norge at man på høyeste politiske hold kan fremstille en utryddelseslinje som en miljøpolitisk seier. Vi legger også merke til at tiltakene nok en gang ensidig kommer rovdyrmotstanderne til gode i ett og alt. Tilhengere av en bærekraftig og økologisk faunaforvaltning i Norge er null verdt, sier Flor.

– Kristin Halvorsen hevdet på regjeringens pressekonferanse at vi har ansvar for å ta vare på rovdyr i Norge. Da kan man jo saktens spørre seg hvorfor man gjør det stikk motsatte, sier Flor.

Regjeringens plattform for rovviltforvaltning

Utviklingen av forvaltningsområdet for ulv i Norge

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...