Ikke behov for ulvejakt

onsdag 20. januar 2010

I den senere tid har det fra kommunerepresentanter og næringsinteresser i Østfold og Hedmark kommet ønsker om lisensjakt på ulv i region 4 og 5 i inneværende år, dvs. innenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge.


– Gråtende ordførere og næringsutøvere blir heiet fram av mediene hver eneste dag i rovdyrkonflikten og overrasker ingen lenger, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

– Vi vil understreke at ulv er inkludert på Norsk Rødliste som en kritisk truet art, og at norsk bestandsmål er tre årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet. Siste status fra det skandinaviske ulveprosjektet bekrefter kun to norske ynglinger av ulv i 2009. Neste  konkluderende rapport fra prosjektet forventes ikke før i november 2010. Vi minner om at det ikke var ynglinger av ulv i Norge i 2007, og at bestandssituasjonen like gjerne kan endre seg på nytt i negativ retning i løpet av året.


– Foreningen Våre Rovdyr motsetter seg lisensjakt eller annen form for uttak av ulv i forvaltninsgsområdet i inneværende år. Vi  forventer for øvrig at man tar høyde for full måloppnåelse i hvert enkelt år framover, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...