Skyteglade rovviltnemnder

onsdag 03. februar 2010

Norges Naturvernforbund har gått gjennom samtlige vedtak fattet i de åtte regionale rovviltnemndene for perioden 2007–2010 med hovedfokus på gaupe. Den omfattende undersøkelsen viser at bare én av de åtte nemndene har en noenlunde tilfredsstillende praksis. For de øvrige nemndene anfører undersøkelsen til dels graverende forhold:

  • 4 av 5 gaupekvoter de siste fire årene er satt høyere enn faglig anbefalt.
  • Fra 2007 til 2010 har nemndene vedtatt felling av 421 gauper, 87 flere enn faglig anbefalt.
  • Jaktkvotene er i snitt 26 % høyere enn faglig anbefalt.
  • I Midt-Norge økte nemnden kvoten med 57 % i 2009 og 44,4 % i 2010.
  • Gaupekvoten for 2010 på149 dyr er rekordhøy.
  • Sentrale paragrafer i den nye naturmangfoldloven er ikke vurdert før kvotejakt på gaupe i 2010.
  • Nemndene presser også på for uforsvarlig høye jaktkvoter for andre rovdyr.
  • Nemndene begrunner ikke økningen av jaktkvotene faglig når de går høyere enn anbefalt.

 – Da man midt på nittitallet gikk inn for en nesten like høy avskyting i forhold til bestanden, førte det til at antall gauper ble halvert i årene som fulgte. For 2010 er det gitt tillatelse til å felle et rekordhøyt antall dyr. Naturvernforbundet frykter at nivået på avskytingen igjen vil føre til at bestanden stuper til langt under bestandsmålene, sier Lars Haltbrekken, leder i naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har oversendt rapporten til Riksrevisjonen med anmodning om at rovviltnemndenes praksis granskes opp mot mandatet de har som statlig forvaltningsorgan.

– Vårt inntrykk er helt i overensstemmelse med det naturvernforbundet her dokumenterer, sier Yngve Kvebæk i Foreningen Våre Rovdyr. – Det er et utbredt problem at rovviltnemndene, som er statlige forvaltningsorganer underlagt Miljøverndepartementet, bruker denne plattformen som partipolitisk arena. Nemndene skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk og ikke være mikrofonstativ for saueeiere.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...