Dusør for sporfunn

mandag 19. april 2010

Det mest kjente binneområdet i Sør-Norge er området øst for Femunden og Trysilelva i Engerdal og Trysil kommuner. Foreningen Våre Rovdyr (FVR) utlyser herved dusør på kr. 5.000 til den som finner en entydig sporrekke som dokumenterer bjørnebinne med års- eller fjorårsunge(r) i Hedmark fylke i løpet av 2010 med unntak av området mellom Femunden, Femundselva og Trysilelva i vest og grensen mot Sverige i øst. Eventuelle sporfunn skal kunne kontrolleres i felt av FVR og en av institusjonene Fylkesmannen, Statens naturoppsyn eller Høgskolen i Hedmark.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...