Avskyreaksjoner på ulvedrap

lørdag 05. juni 2010

Fylkesmannen i Hedmark utstedte 3. juni fellingstillatelse på en ulv som har beveget seg inn på norsk territorium. Ulven har et betydelig innslag av finsk-russisk genmateriale. Samme dag beveget ulven seg inn i nabofylket i vest og Fylkesmannen i Oppland vedtok fellingstillatelse dagen etter. Ulven ble her skutt 5. juni.

– Foreningen Våre Rovdyr har merket seg de sterke signalene Miljøverndepartementets politiske ledelse har gitt de siste årene når det gjelder betydningen av tilførsel av nye gener til den fatalt innavlede skandinaviske ulvebestanden. Vi konstaterer at Fylkesmannen i de to fylkene ikke har nevneverdig øre for sine overordnede og snarere heller haster til for å tilfredsstille det minste vink fra næringsinteressene, sier styreleder Arne Flor.

– Det er verdt å merke seg at ulven hadde radiosender, og at utstyret ble benyttet for å spore dyret i samband med fellingen. At ulven så ble skutt på Verdens miljødag i dette såkalte Naturmangfoldåret er bare med på å sementere det versting-stempelet dette landet har når det gjelder etterstrebelse av utrydningstruede arter. Vi kan ikke annet enn å reagere med avsky, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...