Ulvefelling i Oppland må få etterspill

fredag 02. juli 2010

To ulver ble felt i Oppland 28. juni. Fylkesmannen hadde kun gitt fellingstillatelse på en av dem. I følge avismeldinger ble ulvene felt med ti minutters mellomrom av to personer, og kommunikasjonssvikt skulle være hovedgrunnen til feilskytingen. Senere har det vist seg at det er betydelig mer uklarhet omkring fellingen.

– Foreningen Våre Rovdyr (FVR) reagerer sterkt på både fellingen av tilleggsdyr og fremgangsmåten. Ut fra  de opplysninger som har fremkommet kan det være tale om grov faunakriminalitet og eventuelt forsøk på å føre både påtalemakten og Fylkesmannen bak lyset, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

– FVR håper og tror at politiet følger opp alle sider ved denne saken og ikke minst er det ønskelig at Økokrims miljøteam kobles inn. Drapet på det ene dyret føyer seg tilsynelatende inn i den lange rekken av ulovlige handlinger overfor denne truede arten.

– FVR er dessuten av den klare oppfatning at fellingstillatelser på store rovdyr sitter altfor løst, og at det grunnleggende føre-var-prinsippet i praksis er fraværende i vurderingene. I det samme området som denne ulvefellingen er det gitt fellingstillatelse på to jerver. Det er kjent at en tispe med unger befinner seg her, og selv om disse er unntatt fra fellingstillatelsen, er tiltroen til jaktmiljøene i denne delen av landet såpass svak at det ikke vil overraske dersom hunndyret blir felt og at ungene i verste fall går en langsom sultedød i møte, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...