Tidenes gavepakke til faunakriminelle

tirsdag 05. oktober 2010

Konfidensielle rapporter med presise angivelser for hekkeforekomst av flere rødlistede rovfuglarter har vært tilgjengelig via Internett. Både lokaliteter for hekkende kongeørn, hubro og jaktfalk i vår nordlige fylker er publisert. For jaktfalk er UTM-koordinater for over 240 reirlokaliteter registrert med spredning til en hel verden. Rapportene er nå ikke lenger tilgjengelig, men skaden kan være uopprettelig. Det er Norsk institutt for naturforskning som står bak fadesen som spesielt for jaktfalkens vedkommende kan koste dyrt i uoverskuelig framtid som følge av faunakriminell virksomhet. 

Les mer her.

Oppfølgende artikkel her.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...