By og bygd: stort flertall for rovdyr

torsdag 23. desember 2010

Norsk institutt for naturforskning har gjennomført en grundig undersøkelse om nordmenns forhold til rovdyr. Et betydelig flertall vil ha bestander av alle fire rovdyrarter som er minst på dagens nivå. For ulv, som er den mest kontroversielle arten, ønsker 80,9 % at bestanden skal være som i dag eller økes. Også i distriktsnorge sier et flertall at de vil ha bestander som er på dagens nivå eller større. Dette gjelder alle artene inkludert ulv.

Det kommer for så vidt ikke overraskende på oss, men det er alltid gledelig at det bekreftes på denne måten, sier Arne Flor, styreleder i Foreningen Våre Rovdyr.

La oss slå fast en gang for alle: De fleste nordmenn vil ha rovdyr og gjerne mer av dem. Dette innebærer ikke minst betydelige føringer for Stortinget som snart skal ta stilling til nye bestandsmål for ulv og bjørn, sier Flor.

Bygdefolk vil også ha rovdyr

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...