Bestandsmål

Stortinget vedtok 13. mai 2004 bestandsmål for de store rovviltartene i Norge.

Ulv

3 årlige ynglinger – alle i liten sone tett opp til svenskegrensen

Jerv

39 årlige ynglinger

Bjørn

13 årlige ynglinger (redusert av Stortinget i 2011 fra 15 ynglinger som igjen var en reduksjon fra 20 ynglinger foreslått av en tidligere regjering)

Gaupe

65 årlige ynglinger

Kongeørn

Opprettholde dagens 850-1200 ynglinger

Klikk på kartet for å se utviklingen av forvaltningsområdet


 

 

 

LOADING...