På sporing av ulv i Østmarka

På sporing av ulv i Østmarka

08.02.2013

Oslo har fått sitt eget ulvepar i Østmarka. Vi i Foreningen Våre Rovdyr synes dette er fantastiske nyheter, og har vært på tur for å se etter ulvespor.

les mer...

Ny gigantkvote på gaupe i region 2

Ny gigantkvote på gaupe i region 2

10.12.2012

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Telemark) har som foregående sesong lagt opp til storuttak av gaupe - med et kvotevedtak på 35 gauper.

les mer...

Felles nordisk organisasjonsutspill om ulv

Felles nordisk organisasjonsutspill om ulv

20.11.2012

I et felles brev til statsministrene i Norge, Sverige og Finland krever 25 nordiske organisasjoner at landene gjør et felles løft for å sikre ulvens overlevelse. Med en samlet medlemsmasse på rundt 800.000 bak seg er organisasjonenes henvendelse et tungt signal til nordiske politikere:

For det første at alle de tre landene må ta et betydelig nasjonalt ansvar for å sikre en livskraftig felles bestand av ulv.

For det andre at norsk forvaltning av ulven må baseres på et høyere nasjonalt bestandsmål.

For det tredje at utveksling av individer mellom den skandinaviske og den finsk-russiske bestanden sikres for å ivareta genetisk variasjon.

les mer...

Lisensjakt på ulv - medhold på klage

Lisensjakt på ulv - medhold på klage

17.10.2012

Miljøverndepartementet har behandlet de fleste av naturvern-organisasjonenes klager i forbindelse med lisensjakt på ulv. Så langt har det ikke resultert i lavere kvoter, men departementet har gjennomført enkelte nødvendige justeringer av rovviltnemndenes disposisjoner i region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark).

les mer...

Ulvesoneutvalget med forventet konklusjon

Ulvesoneutvalget med forventet konklusjon

16.10.2012

Utvalget som ble nedsatt av Miljøverndepartementet for å evaluere dagens forvaltningsområde for ulv leverte sin rapport på mandag og rådene skal nå vurderes av departementet. Utvalgets konklusjon er som følger:

les mer...

PAGE 10/14

 

 

 

LOADING...