Felles nordisk organisasjonsutspill om ulv

Felles nordisk organisasjonsutspill om ulv

20.11.2012

I et felles brev til statsministrene i Norge, Sverige og Finland krever 25 nordiske organisasjoner at landene gjør et felles løft for å sikre ulvens overlevelse. Med en samlet medlemsmasse på rundt 800.000 bak seg er organisasjonenes henvendelse et tungt signal til nordiske politikere:

For det første at alle de tre landene må ta et betydelig nasjonalt ansvar for å sikre en livskraftig felles bestand av ulv.

For det andre at norsk forvaltning av ulven må baseres på et høyere nasjonalt bestandsmål.

For det tredje at utveksling av individer mellom den skandinaviske og den finsk-russiske bestanden sikres for å ivareta genetisk variasjon.

les mer...

Lisensjakt på ulv - medhold på klage

Lisensjakt på ulv - medhold på klage

17.10.2012

Miljøverndepartementet har behandlet de fleste av naturvern-organisasjonenes klager i forbindelse med lisensjakt på ulv. Så langt har det ikke resultert i lavere kvoter, men departementet har gjennomført enkelte nødvendige justeringer av rovviltnemndenes disposisjoner i region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark).

les mer...

Ulvesoneutvalget med forventet konklusjon

Ulvesoneutvalget med forventet konklusjon

16.10.2012

Utvalget som ble nedsatt av Miljøverndepartementet for å evaluere dagens forvaltningsområde for ulv leverte sin rapport på mandag og rådene skal nå vurderes av departementet. Utvalgets konklusjon er som følger:

les mer...

Sauenæringens driftsform må endres

Sauenæringens driftsform må endres

For hver offentlig krone som blir overført til næringen klarer den bare å produsere for 40 øre. / 14.10.2012

Historien gjentar seg igjen. En sau er mulig tatt av ulv og det gis fellingstillatelse på ulven. Dette er en opplevelse vi har måttet leve med i mange år, og hvis politikerne ikke tar grep, så er denne problematikken evigvarende.

Husdyreiere som driver med sau på hobbybasis mottar hvert år store offentlige subsidier til driften. For hver offentlig krone som blir overført til næringen klarer den bare å produsere for 40 øre.

les mer...

Sjokkerende utspill fra landbruksminister Vedum om ulv

Sjokkerende utspill fra landbruksminister Vedum om ulv

8.09.2012

Hva skal man si om et politisk parti som vil ha fri jakt på ulv, som vil ha oljevirksomhet i Lofoten og som sier ja til utbygging av alle vassdrag og omsøkte vindmølleparker? Senterpartiet (Sp)påstår selv de har et verdigrunnlag om å ta ansvar for natur og miljø, men nå begynner deres grønne kløverlogo å bli ganske så vissen. Borten Moe og Vedum er sammen med sine politiske venner i ferd med å styre partiet der det hører hjemme, det vil si under sperregrensen til Stortingsvalget neste høst.

les mer...

PAGE 11/14

 

 

 

LOADING...