Ulvesonen må utvides

Ulvesonen må utvides

21.8.2012

Det nedsatte ulvesoneutvalget skal 12. oktober komme med en innstilling i forbindelse med evaluering av det eksisterende forvaltningsområdet for ulv.

les mer...

Vårjakt på bjørn

Vårjakt på bjørn

11.3.2012

Direktoratet for naturforvaltning har varslet at det kan bli aktuelt med ekstraordinære avlivning av bjørn på vårsnø fra og med 2012.

les mer...

Reduserte gaupekvoter

Reduserte gaupekvoter

Reduserte gaupekvoter / 11.02.2012

Miljøverndpartementet har gitt Foreningen Våre Rovdyr delvis medhold på klager i forbindelse med den høye jaktkvoten på gaupe i 2012.

les mer...

Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt / 08.08.2010

Foreningen Våre Rovdyr har overfor Miljøverndepartementet kommentert en del sider ved pågående lisensjakt i region 4 og 5 og rovviltnemndenes forhold til rovvilt som de faktisk har ansvar for å sikre.

les mer...

PAGE 11/13

 

 

 

LOADING...