Ulverettssak

Ulverettssak

3.9.2012

Den 3. september startet rettsforhandlingene i forbindelse med felling av ulv i såkalt nødverge.

les mer...

Østmarkaulven ble fredløs da den forlot ulvesona. Hvorfor ble du ikke i Østmarka?

Østmarkaulven ble fredløs da den forlot ulvesona. Hvorfor ble du ikke i Østmarka?

1.9.2012

At en ulv som oppholdt seg i Østmarka utenfor Oslo plutselig er å finne mer enn 500 km lenger nord i kystkommunen Agdenes i Sør-Trøndelag, er nok et bevis på at ulv kan påtreffes når som helst og hvor som helst i vårt langstrakte land. Unge ulver på vandring legger bak seg lange distanser. Samtidig får de som regel en dødsdom hengende over seg nesten hvor enn de befinner seg. Derfor var det dumt at denne ikke ble i Østmarka som er en del av ulvesonen.

les mer...

Ulvesonen må utvides

Ulvesonen må utvides

21.8.2012

Det nedsatte ulvesoneutvalget skal 12. oktober komme med en innstilling i forbindelse med evaluering av det eksisterende forvaltningsområdet for ulv.

les mer...

Vårjakt på bjørn

Vårjakt på bjørn

11.3.2012

Direktoratet for naturforvaltning har varslet at det kan bli aktuelt med ekstraordinære avlivning av bjørn på vårsnø fra og med 2012.

les mer...

Reduserte gaupekvoter

Reduserte gaupekvoter

Reduserte gaupekvoter / 11.02.2012

Miljøverndpartementet har gitt Foreningen Våre Rovdyr delvis medhold på klager i forbindelse med den høye jaktkvoten på gaupe i 2012.

les mer...

PAGE 12/14

 

 

 

LOADING...