DEMONSTRASJON

DEMONSTRASJON

Lørdag 15. oktober kl. 14.00-15.30 vil det bli arrangert en demonstrasjon for ulv på Eidsvolls plass, foran Storinget. 

PROGRAM

Arrangøren presenterer stolt denne fantastiske flokken med appellanter:

1. Thorbjørn Berntsen, tidligere politiker og miljøvernminister Arbeiderpartiet

2. Harald Kryvi, Professor emeritus Institutt for biologi UiB

3. Sverre Lundemo, rådgiver naturmangfold WWF: "Ulveforvaltning Norge vs Europa"

4. Anne Margrethe Vadder, styrmedlem Rovviltets Røst "Osdalsflokken - past, present and future"

5. Ole Elvestuen, nestleder Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen

6. Roger Brendhagen, naturfotograf

7. Siri Martinsen, veterinær og leder NOAH: "Rettigheter for ville dyr og dyrevelferd for sauen"

8. Magnus Strømseth, 2. nestleder Natur og Ungdom 
"Ja til ulv i norsk natur"

9. Berit Lind, rådgiver Foreningen Våre Rovdyr
" Villmarksturisme - en bærekraftig næring"

10. Oddvar Hjørdisson Olsen, økologisk småbruker Bureisningsplassen Skogås ""Rovdyr som forretningsidé"

11. Petter Bøchman, zoolog og universitetslektor UiO
"Sau, bikkje og ulv"

12. Arnodd Håpnes, biolog naturmangfold Naturvernforbundet
"Ulv - en naturlig del av norsk natur"

13. Ivar Knai, jeger, natur- og menneskevenn
"Ekte jegere har kunnskap og respekt for naturen!"

14. Kari Elisabeth Kaski, partisekretær SV
"Ulven er truet og vi har ingen art å miste?"

15. Norsk ornitologisk forening
"Kongeørn og ulv"

16. Bjarne Løkken, leder Bygdefolk for rovdyr 
"Nasjonalparker uten rovdyr"

17. Rasmus Hansson, MDG: 
"Ja til en rik og intakt norsk natur - vi har plass til ulven i Norge"

18. Ørjan Holm, politisk nestleder Norges Miljøvernforbund

19. Greenpeace

"Ulven - del av det biologiske mangfoldet"

Oppdatert informasjon finner du ved å trykke på denne linken.

MØT OPP OG VIS DIN STØTTE!!

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...