Samarbeid med ArtLego kunstgalleri

Samarbeid med ArtLego kunstgalleri

Samarbeidet omhandler skulpturserien "Lynx Lynx" som er 67 gauper laget av Yngvar Larsen. 67 er antallet gauper som ble skutt i fjor. FVR vil motta 10 kr per solgte gaupe gjennom Artlegos nettbutikk.

Her er hva Artlegos daglige leder, Karin, sier om kunstgalleriet og prosjektet:

ArtLego er et nettbasert kunstgalleri, med adresse www.artlego.com. Per dags dato representerer vi et førtitalls profesjonelle kunstnere fra ulike land, og tilbyr kunst av høy kvalitet i alle teknikker og priser. ArtLego største satsingsfelt er foto, tegning og objekt, og vi har et unikt og bredt utvalg av norske tegneseriekunstnere i stallen. Nettgalleriet utvider fortløpende med nye kunstnere og kunstverk.

Gjennom kunstgalleriet tilbyr vi en unik mulighet til å innrede hjem og arbeidssteder med kunstverk du vil elske. Vi løser også store og små utsmykkingsoppdrag.

I ArtLego er vi opptatt av etikk, verdier og en bærekraftig utvikling. Derfor ønsker vi og kunstneren Yngvar Larsen å støtte Foreningen Våre Rovdyr i arbeidet med å bevare den norske gaupebestanden. Kjøper du en av Larsens Lynx Lynx-skulpturer*, går 10 kroner fra salget direkte til FVR.

Vi ønsker foreningen lykke til i sitt viktige arbeid for den norske rovdyrbestanden, og håper mange vil støtte deres viktige arbeid.

Vennlig hilsen

Karin Sunderø

Daglig leder ArtLego

post@artlego

Tlf. 970 67 027

*Merk: Gjelder bare Lynx Lynx-skulpturene som blir solgt gjennom ArtLegos nettbutikk.

Klikk her for mer informasjon om Yngvar Larsen.

Klikk her for å gå til Artlegos nettbutikk.

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...