Medhold i klage

Medhold i klage

Vi mottok svar på vår klage på felling av jerv i Rendalen kommune 24. mars 2017. Vedtaket var opprinnelig fra august 2015. Tillatelsen gjaldt felling av tre jerv, etter funn av ett dødt lam. Det ble heldigvis ikke gjort felling i perioden hvor jakten foregikk. 

Hele klageavgjørelsen kan du lese her. 

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...