ÅRSMØTE 2017

ÅRSMØTE 2017

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 2017

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet

Lørdag 13. mai

Trudvang Apartment Hotell, Rena

Program

12.00 Lunsj

13.00 Velkommen v/Styreleder

13.10 Gjennomgang av årsmelding

14.00 Pause

14.20 Åpent for innspill

15.00 Foredrag v/Ketil Skogen, forsker ved NINA

16.00 Åpent for innspill og diskusjon

16.30 Slutt på program – muligheter for en gåtur

19.00 Middag

Påmelding: ii@fvr.no

Gi beskjed om du ønsker lunsj og middag på kvelden. hvis du ønsker overnatting, så ta direkte kontakt med hotellet. Middag og overnatting må dekkes av hver enkelt. 

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...