Handlingsplan for fjellrev

Handlingsplan for fjellrev

Miljødirektoratet sendte ny handlingsplan for fjellrev ut på høring, og FVR har avgitt høringssvar som du kan lese i sin helhet her:

Høringssvar fjellrev

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...