Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt

Departement, nemnder og lisensjakt / 08.08.2010

Foreningen Våre Rovdyr har overfor Miljøverndepartementet kommentert en del sider ved pågående lisensjakt i region 4 og 5 og rovviltnemndenes forhold til rovvilt som de faktisk har ansvar for å sikre. Det står klart at det tas altfor lettvint på forvaltningen av ulv spesielt - manifistert gjennom tilbakevendende desavuering av ulv med verdifulle innvandrergener, utvanning av lisensfellingbegrepet som skademotivert uttak, tilpassing av jaktperiodene med økt ulovlig jakt som konsekvens  og uklar differensiering av hva som er irregulær avgang.

Kommentarer til nemndordningen, lisensjakt på ulv og jerv og avgangskriterier

gå tilbake...


 

 

 

LOADING...